Korekta wad wymowy

Korekta wad wymowy

Terapia wad mowy polega na stymulowaniu rozwoju mowy i korygowaniu istniejących wad wymowy, budowaniu i rozwijaniu sprawności komunikacyjnych i językowych.
Logopedia obejmuje:
  • kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci w wieku przedszkolnym , szkolnym czyli dbanie o jak najlepszy prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym,gramatycznym i leksykalnym
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej
  • usuwanie wad mowy 
  • nauczanie mowy ( mówienia i rozumienia) w wypadku jej utraty lub braku
  • usuwanie zaburzeń głosu
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu
Zajęcia prowadzi  mgr Marta Sucholewska
mgr Marta Sucholewska
logopeda