Szkoła Podstawowa Specjalna „PROMYK”

Szkoła Podstawowa Specjalna "PROMYK":

Dla dzieci:

  • słabosłyszących

  • słabowidzących

  • z niepełnosprawnością ruchową

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

  • z autyzmem

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (m. in. lekka z ruchową)

Szkoła Podstawowa Specjalna „PROMYK”
Na naszej stronie piszemy o ofercie zajęć, metodach pracy z dziećmi, prezentujemy ich osiągnięcia. Zamieszczamy również zdjęcia, które pokazują naszą pracę.
Nasza szkoła jest placówką wspomagającą rozwój dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Jest to miejsce gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości. 
Szkoła dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci m. in. : sala zajęć, sala rehabilitacji, gabinet logopedyczny i psychologiczny, gabinet medyczny, sale integracji sensorycznej, sala gimnastyczna wyposażona w profesjonalny sprzęt przeznaczony do ćwiczeń na lekcjach w-fu. Są one wyposażone nie tylko w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, ale również w różnorodne pomoce dydaktyczne i niezliczoną ilość zabawek. Ogród przedszkolny dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. 
 
 
Wszyscy wychowankowie znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry dydaktycznej
mgr Bożena Młynek
dyrektor
mgr Sandra Bogusz
wicedyrektor
nauczyciel oligofrenopedagog

 

mgr Anna Maj 
terapeuta SI
rehabilitacja
nauczyciel oligofrenopedagog
                                                                     mgr Aleksandra Sawicka
                                                                              tyflopedagog
                                                                             surdopedagog
                                                              nauczyciel oligofrenopedagog
mgr Paulina Chojnacka
nauczyciel oligofrenopedagog
mgr Ewa Wisłowska-Drozd
nauczyciel oligofrenopedagog
Anna Kwietniak
pomoc nauczyciela
                                                                       mgr Beata Pietrzak
                                                             nauczyciel oligofrenopedagog
mgr Małgorzata Jachimska
psycholog
mgr Magdalena Siepietowska
pomoc nauczyciela