Szkoła Podstawowa Specjalna „PROMYK”

Szkoła Podstawowa Specjalna "PROMYK":

Dla dzieci:

  • słabosłyszących

  • słabowidzących

  • z niepełnosprawnością ruchową

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

  • z autyzmem

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi (m. in. lekka z ruchową)

Szkoła Podstawowa Specjalna „PROMYK”
Na naszej stronie piszemy o ofercie zajęć, metodach pracy z dziećmi, prezentujemy ich osiągnięcia. Zamieszczamy również zdjęcia, które pokazują naszą pracę.
Nasza szkoła jest placówką wspomagającą rozwój dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Jest to miejsce gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości. 
Szkoła dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci m. in. : sala zajęć, sala rehabilitacji, gabinet logopedyczny i psychologiczny, gabinet medyczny, sale integracji sensorycznej, sala gimnastyczna wyposażona w profesjonalny sprzęt przeznaczony do ćwiczeń na lekcjach w-fu. Są one wyposażone nie tylko w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, ale również w różnorodne pomoce dydaktyczne i niezliczoną ilość zabawek. Ogród przedszkolny dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. 
 
 

Wszyscy wychowankowie są pod opieką wykwalifikowanej kadry dydaktycznej: 

mgr Bożena Młynek

Dyrektor

mgr Sandra Bogusz

Wicedyrektor

Nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Ewa Wisłowska

Nauczyciel oligofrenopedagog

Anna Kwietniak

Pomoc nauczyciela

mgr Małgorzata Czyż

Nauczyciel oligofrenopedagog

Sylwia Sapielak

Pomoc nauczyciela

mgr Paulina Chojnacka

NAuczyciel oligofrenopedagog

Iwona Nowak

Pomoc nauczyciela

mgr Wioletta Zbrożyna 

Nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Magdalena Siepietowska

Pomoc nauczyciela

mgr Małgorzata Górczyńska

Nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Magdalena Lasek

Pomoc nauczyciela

mgr Anna Maj

Nauczyciel oligofrenopedagog

Rehabilitacja

Terapeuta SI

mgr Beata Pietrzak 

Nauczyciel oligofrenopedagog

mgr Kinga Bernard – Podsiadły

Nauczyciel oligofrenopedagog

Nauczyciel j. angielskiego

mgr Urszula Nawrocka

Logopeda

mgr Małgorzata Jachimska

Psycholog

Wszyscy wychowankowie znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry dydaktycznej