Szkoła Podstawowa Specjalna „PROMYK”

Szkoła Podstawowa Specjalna "PROMYK"

Szkoła Podstawowa Specjalna „PROMYK”
Na naszej stronie piszemy o ofercie zajęć, metodach pracy z dziećmi, prezentujemy ich osiągnięcia. Zamieszczamy również zdjęcia, które pokazują naszą pracę.
Nasza szkoła jest placówką wspomagającą rozwój dzieci, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Jest to miejsce gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości. 
Szkoła dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci m. in. : sala zajęć, sala rehabilitacji, gabinet logopedyczny i psychologiczny, gabinet medyczny, sale integracji sensorycznej. Są one wyposażone nie tylko w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, ale również w różnorodne pomoce dydaktyczne i niezliczoną ilość zabawek. Ogród przedszkolny dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. 
 
 
Wszyscy wychowankowie znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry dydaktycznej
mgr Sandra Bogusz
wicedyrektor
nauczyciel oligofrenopedagog

 

mgr Anna Maj 
terapeuta SI
rehabilitacja
pomoc nauczyciela
mgr Aleksandra Sawicka
tyflopedagog
surdopedagog
nauczyciel oligofrenopedagog

 

mgr Marta Sucholewska
logopeda
pomoc nauczyciela
mgr Justyna Bitner
nauczyciel oligofrenopedagog
Barbara Szwagierczak
pomoc nauczyciela
mgr Beata Pietrzak
nauczyciel oligofrenopedagog
Anna Bil-Sternik
pomoc nauczyciela
mgr Agnieszka Strużyna
nauczyciel oligofrenopedagog
mgr Aneta Borowiec
psycholog
pomoc nauczyciela
mgr Magdalena Siepietowska
nauczyciel oligofrenopedagog