Fundacja “PROMYK”

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Fundacja PROMYK - profil facebook
Szkoła Podstawowa "PROMYK"

                    Zapewniamy BEZPŁATNIE:

– Szkołę Podstawową Specjalną oraz Przedszkole Specjalne  „PROMYK” dla dzieci i młodzieży: słabosłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,     umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( m.in. lekka z ruchową).

– Najlepsze warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju

– Bezpłatną edukację dostosowaną do możliwości ucznia

– Wysoko wykwalifikowaną kadrę: oligofrenopedagog, logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta SI

– Indywidualne programy edukacyjno –terapeutyczne

– Dodatkowe zajęcia specjalistyczne: rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia i inne

– BEZPŁATNE wyżywienie (WŁASNA KUCHNIA)

– Możliwość BEZPŁATNEGO dowozu

– Możliwość pobytu od 7:00 do 15:00                           

Celami Fundacji są:

Działalność na rzecz pomocy dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem:

– opieki przedszkolnej nad dziećmi z niepełnosprawnością

– nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami na różnym poziomie

– działalność na rzecz organizacji i osób, których celami jest: działalność naukowa, naukowo- badawcza, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności , ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej

– organizowanie wolontariatu na rzecz promocji, edukacji, rehabilitacji i innych działań na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

– ochrona i promocja zdrowia

– pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”,

ul. Słowackiego 19,

27-400 Ostrowiec Św.,

tel. 41 262 05 43,

Regon: 365737835

NIP: 6612372078

Jak do nas trafić?

Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078