Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

PROWADZIMY BEZPŁATNIE

Szkoła podstawowa dla dzieci:

 • słabosłyszących
 • słabowidzących
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
 • z autyzmem
 • z niepełnosprawnością sprzężoną (m. in. lekka z ruchową)

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia logopedyczna
 • terapia ręki

W ramach rewalidacji:

 • Usprawnianie technik szkolnych
 • Korekta wad mowy
 • Korekta wad postawy
 • Terapia ręki
 • Terapia autyzmu
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia słuchu
 • Terapia wzroku

Atrakcyjna oferta PROMYKA:

 • najlepsze warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju,
 • bezpłatna edukacja,
 • wysoko wykwalifikowana kadra: oligofrenopedagodzy, logopeda, tyflopedagog, terapeuta SI, rehabilitant, psycholog, surdopedagog,
 • indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne,
 • bezpłatne dodatkowe zajęcia specjalistyczne: rehabilitacja ruchowa, zooterapia, hipoterapia, arteterapia, hortiterapia (zajęcia w ogrodzie) i inne,
 • zajęcia rewalidacyjne: korekta wad postawy, korekra wad mowy, terapia autyzmu, terapia integracji sensorycznej (SI), trening umiejętności społecznych (TUS), terapia ręki, usprawnianie technik szkolnych (UTS), terapia słuchu, terapia widzenia, alternatywne wspomagające metody komunikacji (AAC), język migowy, terapie biofeedback,
 • zajęcia w ramach pomocy psychologicznej, m.in. zajęcia edukacyjno-wyrównawcze,
 • bezpłatne wyżywienie (WŁASNA KUCHNIA) – trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek,
 • możliwość bezpłatnego dowozu i odwozu dzieci,
 • możliwość pobytu od 7:00 do 15:00.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Aktualności
zobacz więcej
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078