Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Komunikacja wspomagająca i alternatywna

            AAC -Augmentative and Alternative Communication

 

AAC  wprowadzone w PROMYKU jest metodą stosowaną do wspierania komunikacji dzieci, które mają trudności w werbalnym porozumiewaniu się.

Metoda te umożliwia im wyrażanie swoich potrzeb,  myśli, opinii, a w konsekwencji pomaga w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.

Użytkownikami komunikacji  AAC  w naszej placówce są dzieci, u których rozwój mowy jest zaburzony. W tym przypadku wprowadzamy książki komunikacyjne z symbolami, znakami graficznymi, które pomagają dzieciom rozumieć język i coraz lepiej go używać, wspomagając tym samym proces nabywania mowy.

Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że znaki  są używane równocześnie z mową, wzmacniając komunikaty słowne, ale nie zastępując ich.

 Komunikacja AAC  jest także pomocna w przypadku dzieci, które używają mowy, ale ich artykulacja jest niezrozumiała dla otoczenia. W takiej sytuacji AAC pełni rolę uzupełniającą mowę.

 
 

Język migowy

Kolejną metodą wspierającą proces komunikacji dzieci jest wprowadzony od niedawna język migowy. Język migowy używany jest głównie przez osoby niesłyszące lub niedosłyszące celem komunikacji bez użycia narządu słuchu.

Jako język wizualno-przestrzenny polega na porozumiewaniu się za pomocą migania. Terminem tym określa się gesty wykonywane przy użyciu rąk, głowy i tułowia. Szczególnie ważnym elementem języka migowego jest również mimika twarzy. Gesty oraz ruchy rąk wykonywane przez osobę posługującą się językiem migowym mają zdefiniowane znaczenie. Znaki te dzielą się na dwa rodzaje – znaki ideograficzne oraz znaki daktylograficzne.

Ideogramy to takie gesty, które oznaczają konkretne pojęcia lub zwroty. Daktylogramy oznaczają litery, liczby, działania arytmetyczne, znaki przestankowe lub skróty. Pierwsze z wymienionych przedstawiane są za pomocą alfabetu palcowego, czyli zbioru znaków migowych odpowiadających poszczególnym literom alfabetu.

Niemniej, tak jak w przypadku języków obcych, naukę języka migowego zaczęliśmy  od podstaw. Na początku  przyswoiliśmy kilka  pojedynczych fraz – wypowiadanego na powitanie „dzień dobry” czy służącego pożegnaniu „do widzenia”.

Obecnie z  kilkunastu wyrażeń jesteśmy w stanie ułożyć pełną wypowiedź, która pozwoli na przeprowadzenie krótkiej rozmowy z osobą niesłyszącą.

 
 

Program Boardmaker

To program wspierający lub zastępujący komunikację foniczną u osób (dzieci), którzy z różnych powodów nie mogą posługiwać się mową foniczną. Służy do tworzenia alfabetycznych plansz komunikacyjnych (książka komunikacyjna), materiałów edukacyjnych wszelkiego rodzaju, zarówno indywidualnych, jak i dla grup. Piktogramy (obrazki) mogą być dobrane lub wykorzystywane w wersji elektronicznej tzw. „mówik”. Program współpracuje z syntezatorem mowy, dzięki czemu komunikaty mogą być odtwarzane głosowo. Prosta konstrukcja piktogramów pozwala na to, żeby korzystały z nich osoby o różnych typach niepełnosprawności. Wspomaga rozwój mowy fonicznej oraz wspiera rozwój społeczno – emocjonalny.

 
 
 
 

 

                Poniżej znajdują się przykładowe propozycje podstawowych symboli PCS

 

Lekcje języka migowego z rodzicami

Program Boardmaker

Przykładowe piktogramy

Nasze terapie

Hortiterapia

22 lutego, 2024

Terapia wzroku

28 sierpnia, 2023

Terapia słuchu

28 sierpnia, 2023

Terapia ręki

28 sierpnia, 2023

Usprawnianie technik szkolnych

28 sierpnia, 2023

Terapia autyzmu

19 sierpnia, 2023
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078