Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Procedury bezpieczeństwa

Lista Dokumentów

Lp Nazwa dokumentu Pobierz
1 Procedura postępowania w wypadku, gdy uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków Pobierz
2 Procedura przedłużania okresu nauki Pobierz
3 Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń posiada substancję przypominającą wyglądem narkotyk Pobierz
4 Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne Pobierz
5 Procedura postępowania wobec przemocy domowej Pobierz
6 Procedura w przypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne lub wartościowe przedmioty Pobierz
7 Procedura postępowania w przypadku samodzielnego przyjścia i powrotu ucznia ze szkoły oraz zwalniania ucznia z zajęć przez rodziców prawnych opiekunów Pobierz
8 Procedura postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol lub papierosy Pobierz
9 Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia Pobierz
10 Procedura postępowania nauczycieli wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego Pobierz
11 Załącznik nr 1 – Rejestr wypadków Pobierz
12 Procedura wydawania świadectw szkolnych Pobierz
13 Procedura postępowania w razie wypadku w szkole Pobierz
14 Procedura wydawania legitymacji szkolnej Pobierz
15 Procedura postępowania w przypadku skreślenia z listy uczniów Pobierz
16 Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania przez rodziców prawnych/opiekunów uczniów pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych. Pobierz
17 Zasady współpracy z Policją Pobierz
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078