Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Korekta wad mowy

Terapia wad mowy polega na stymulowaniu rozwoju mowy i korygowaniu istniejących wad wymowy; budowaniu i rozwijaniu sprawności komunikacyjnych.

W praktyce logopedycznej zatrudnieni specjaliści dostosowują metody i formy pracy do indywidualnych możliwości każdego ucznia.

 

Korekta wad mowy obejmuje:

 •    budowanie kontaktu i motywacji do komunikowania się

 •    usprawnianie i przygotowanie narządów artykulacyjnych

 •    budowanie kompetencji językowej i rozwijanie sprawności językowych

 •    ćwiczenia w zakresie korekcji wad wymowy.

 

Obok typowych ćwiczeń usprawniających i korygujących zaburzoną artykulacyjną stronę wypowiedzi wykonywane są także ćwiczenia stymulujące rozwój językowy i wspomagające mowę oraz doskonalące umiejętności pisania i czytania, takie jak:

 •    ćwiczenia spostrzegawczości;

 •    ćwiczenia logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego;

 •    ćwiczenia koordynacji wzrokowej;

 •    słuchowej pamięci słownej;

 •    percepcji wzrokowej,

 •    analizy i syntezy słuchowej;

 •    słuchu fonematycznego;

 •    koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej;

 •    rozumienia wypowiedzi i czytanego tekstu;

 •    ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa z wykorzystaniem daktylografii oraz znaków języka migowego,

 •    naukę czytania i pisania, kształtowanie mówności oraz umiejętności komunikacyjnych w ogóle;

 •    doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz umiejętności mowy opowieściowej z zachowaniem prawidłowych form gramatyczno – składniowych

 
 

Podczas zajęć wykorzystuje się multimedialne, specjalistyczne programy logopedyczne do diagnozy i terapii dzieci oraz komputerowe programy edukacyjne, zwiększając tym samym atrakcyjność procesu edukacyjnego. 

Nasze terapie

Hortiterapia

22 lutego, 2024

Terapia wzroku

28 sierpnia, 2023

Terapia słuchu

28 sierpnia, 2023

Terapia ręki

28 sierpnia, 2023

Usprawnianie technik szkolnych

28 sierpnia, 2023

Terapia autyzmu

19 sierpnia, 2023
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078