Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Korekta wad postawy

 

Korekta wad postawy

Stosowane na tych zajęciach ćwiczenia mają przede wszystkim doprowadzić do korekcji wad postawy ciała, wytworzenie u uczniów nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i umiejętne stosowanie go w życiu codziennym. Celami głównymi są: poznanie podstawowych przyczyn i skutków powstawania wad postawy,  kształtowanie prawidłowej postawy ciała, utrwalanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń, wzmacnianie osłabionych partii mięśniowych, rozciąganie mięśni przykurczonych,  poznanie i nabycie umiejętności ruchowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej i wykorzystanie ich w życiu codziennym, wyrobienie u dzieci poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, kontrola i samokontrola wykonywanych ćwiczeń i utrzymania prawidłowej postawy.

Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078