Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Terapia wzroku

Terapia ta opiera się na Programie Rozwijania Umiejętności Posługiwania się wzrokiem autorstwa N. Barragi i J. Morris.

W ramach terapii realizowane są ćwiczenia usprawniające następujące procesy:

1. Reagowanie na bodźce wizualne w sposób świadom.

2. Rozwijanie i wzmacnianie dowolnej kontroli ruchów gałek ocznych, różnicowanie obiektów o określonych barwach i kształcie.

3. Różnicowanie, rozpoznawanie i posługiwanie się konkretnymi obiektami do celów intencjonalnych poprzez eksplorację i manipulację.

4. Rozróżnianie i identyfikowanie kształtów i szczegółów obiektów oraz obrazków przedstawiających obiekty, ludzi i sytuacje.

5. Zapamiętywanie szczegółów w złożonych obrazkach i wzorach. Różnicowanie figury i tła w przestrzeni.

6. Różnicowanie i identyfikowanie i odtwarzanie figur abstrakcyjnych i znaków.

7. Poprawianie koordynacji wzrokowo – ruchowej i czucia grawitacji.

Nasze terapie

Hortiterapia

22 lutego, 2024

Terapia wzroku

28 sierpnia, 2023

Terapia słuchu

28 sierpnia, 2023

Terapia ręki

28 sierpnia, 2023

Usprawnianie technik szkolnych

28 sierpnia, 2023

Terapia autyzmu

19 sierpnia, 2023
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078