Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Terapia autyzmu

    Terapia autyzmu  polega między innymi na doskonaleniu umiejętności samodzielnego radzenia sobie ucznia w sytuacjach dnia codziennego, wydłużanie czasu koncentracji na wykonywanym zadaniu, rozwijanie mocnych stron i kształtowanie pozytywnej samooceny ucznia, rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych, interpersonalnych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, doskonalenie umiejętności  relacji z innymi osobami, kształtowanie zaradności życiowej, poprawa zdolności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia.

    Program ten oparty jest  na naturalnej spontaniczności i aktywności uczniów, ich ciekawości w poznawaniu świata oraz otwartości na nowe doświadczenia.

Nasze terapie

Hortiterapia

22 lutego, 2024

Terapia wzroku

28 sierpnia, 2023

Terapia słuchu

28 sierpnia, 2023

Terapia ręki

28 sierpnia, 2023

Usprawnianie technik szkolnych

28 sierpnia, 2023

Terapia autyzmu

19 sierpnia, 2023
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078