Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Hortiterapia

  Hortiterapia, inaczej zwana po prostu terapią ogrodniczą, wykorzystuje kontakt z przyrodą oraz pobudza wyobraźnię w celach leczenia stanów obniżonego nastroju, autyzmu, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub brakiem koncentracji uwagi (ADHD).  Ta forma psychoterapii pozwala na wyciszenie, poukładanie myśli poprzez konieczność skupienia na pracy, która sprawia przyjemność i relaksuje.

  Podczas trwania zajęć dziecko bierze w nich udział czynnie bądź biernie.

 Czynny udział w hortiterapii polega na wykonywaniu typowych, lekkich prac ogrodowych obejmujących np.: sadzenie, pikowanie, podlewanie, podcinanie czy rozmnażanie roślin; wysiewanie nasion kwiatów, owoców, warzyw.

  Z kolei hortiterapia bierna polega głównie na dokładnej obserwacji roślin znajdujących się w ogrodzie, w szklarni. W trakcie terapii uczeń używa wszystkich zmysłów celem lepszej koncentracji na roślinach, gdyż podziwia je, dotyka, poznaje ich zapach, słucha szumu drzew, smakuje owoców itp. Ogród kojarzy się pozytywnie z bezpieczną i przyjazną przestrzenią, która jest wolna od czynników stresogennych.

Nasze terapie

Hortiterapia

22 lutego, 2024

Terapia wzroku

28 sierpnia, 2023

Terapia słuchu

28 sierpnia, 2023

Terapia ręki

28 sierpnia, 2023

Usprawnianie technik szkolnych

28 sierpnia, 2023

Terapia autyzmu

19 sierpnia, 2023
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078