strona testowa

Witamy w Fundacji

BEZPŁATNE

Przedszkole Specjalne „PROMYK” ( od 2,5 do 9 lat) – grupy liczą od 2 do 6 dzieci
Szkoła Podstawowa Specjalna „PROMYK” dla dzieci:
– słabosłyszących
– słabowidzących
– z niepełnosprawnością ruchową
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym
– z autyzmem
– z niepełnosprawnością sprzężoną (m. in. lekka z ruchową)
 
ZAPEWNIAMY:
  • najlepsze warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju 
  • bezpłatną edukację
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę: oligofrenopedagogów, logopeda, tyflopedagog, terapeuta SI
  • indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne
  • bezpłatne dodatkowe zajęcia specjalistyczne: Rehabilitacja, Dogoterapia, Hipoterapia i inne
  • bezpłatne wyżywienie (WŁASNA KUCHNIA) – cztery posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek
  • możliwość bezpłatnego dowozu i odwozu dzieci
  • możliwość pobytu od 7:00 do 15:00
ILOSĆ MIEJSC OGRANICZONA

Atrakcyjna oferta PROMYKA również w czasie pandemii !!!

 

Działania Fundacji "PROMYK"

Działania Fundacji "PROMYK":