Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Hipoterapia😊

Metoda rehabilitacji ruchowej prowadzona przy udziale konia.

 

 

Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej (psychoruchowej), oddziałującej jednocześnie psycho – motorycznie, psychoruchowo, sensorycznej, psychicznie i społecznie.

 

To ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania naszych wychowanków w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

 

Obserwujemy pozytywne oddziaływanie hipoterapii na :

 

Sferę fizyczną – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego, torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego oraz powierzchniowego.

 

Sferę emocjonalno – motywacyjną – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń.

 

Sferę poznawczą – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

 

Sferę społeczną – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji.

 

Stosowana jest w różnym wieku zarówno u dzieci jak u młodzieży i dorosłych.

 

Celem terapii z koniem (z elementami jazdy konnej) jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę.

Nasze terapie

Terapia wzroku

28 sierpnia, 2023

Terapia słuchu

28 sierpnia, 2023

Terapia ręki

28 sierpnia, 2023

Usprawnianie technik szkolnych

28 sierpnia, 2023

Terapia Autyzmu

19 sierpnia, 2023

Korekta wad postawy

3 sierpnia, 2023
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078