Hipoterpia

Hipoterapia

Jet to jedna z metod rehabilitacji osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami., z udziałem konia.
Stan dzieci poprawia się podczas jazdy konnej i kontaktu ze zwierzęciem . Koń i jego ruchy dają zupełnie nowe i niespotykane możliwości terapeutyczne.
Poprawia zarówno stan fizyczny jak i psychiczny dziecka, przynosi poprawę w korygowaniu wad postawy ciała, rozwijaniu samodzielności, korekty napięcia mięśniowego, zmniejsza zaburzenia emocjonalne.
Hipoterapię prowadzą Państwo z Gościńca „BABA JAGNA” w Chocimowie