O nas

Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "PROMYK" jest placówką przeznaczoną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkoła zapewnia edukację dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową i z niepełnosprawnością sprzężoną.

Zapisy do placówki prowadzone są wyłącznie na podstawie oryginalnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych.

Nasza szkołą posiada odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pomoce edukacyjne, stanowiska komputerowe dla nauczycieli oraz tablice interaktywne.

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie klas I,II,III.
Mogą oni bezpłatnie korzystać z zajęć edukacyjnych i terapeutycznych. Są oni pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: oligofrenopedagogów, psychologa, pedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga, rehabilitanta, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, animaloterapeuty.

Celem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów w ramach ich indywidualnych potrzeb i możliwości do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie.

Poszerzamy zainteresowania uczniów poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć dodatkowych np. : koło teatralne, warsztaty kulinarne, taneczne, koło eksperymentalne itp. Zapewniamy naszym podopiecznym różnego rodzaju wyjścia w ramach zajęć pozalekcyjnych o charakterze artystycznym, technicznym.

Zwieńczeniem ich pracy jest uczestnictwo w konkursach plastycznych i artystycznych, w których osiągają znaczne sukcesy.

Uczniowie spoza terenu Ostrowca Św., tak jak i z samego miasta mają możliwość bezpłatnych przywozów oraz odwozów.

Posiadamy również stołówkę szkolną gdzie zapewnione jest pełne,bezpłatne wyżywienie.

Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich rozwój. Staramy się pomagać rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nasze pracownie