Aktualności - ogólne

Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź. 20 listopada na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Przedszkole PROMYK obchodzi Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 

Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia czy miejsca zamieszkania. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska była inicjatorem jej uchwalenia. Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowa umowa opisująca prawa każdego dziecka. Państwa, które ją podpisały są zobowiązane do przestrzegania zawartych w niej praw. Każde prawo ujęte jest w osobny punkt zwany artykułem. 1990 rok to rok przełomowy dla Dzieci w Polsce. To właśnie wtedy polski rząd przyjął Konwencję o Prawach Dziecka. Na straży praw dziecka w Polsce stoi rzecznik praw dziecka. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.

W szczególności dba o: prawo dzieci do życia i ochrony zdrowia; prawa do wychowania w rodzinie; prawa do godziwych warunków socjalnych; prawa do nauki.

Kochane dzieci cieszmy się, że żyjemy w kraju, gdzie panuje pokój, dzieci chodzą do szkoły i nie muszą pracować, mamy opiekę zdrowotną i miłość naszych bliskich. Pamiętajcie jednak, że poza prawami macie także obowiązki. I to one wyznaczają drogę mądrego korzystanie z praw.