Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy „PROMYK”

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "PROMYK"

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy jest niepubliczną placówką szkolną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży: z niepełnosprawnościami w stopniu głębokim,umiarkowanym i znacznym, autyzmem oraz sprzężeniami. 
Głównym celem oddziaływań edukacyjno- rewalidacyjno-wychowawczych jest umożliwienie wychowankom osiągnięcia pełni rozwoju, samodzielności, prygotowania do uczesnictwa w życiu społecznym na miarę ich mozliwości. 
Oferujemy BEZPŁATNIE: 
  • Indywidualne i grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  • Zajęcia logopedyczne 
  • Terapię psychologiczną
  • Fizjoterapię 
  • Zajęcia SI 
  • Dogoterapia
  • Hipoterapia
  • Opiekę medyczną
  • Dowozy i odwozy z miejsca zamieszkania i z powrotem
  • Wyżywienie z uwzględnieniem diet 
Nad bezpieczeństwem wychowanków Ośrodka czuwa wykwalifikowana kadra wychowawców i specjalistów. 
Nauczyciele i specjaliści dysponują odpowiednimi pomocami dydaktycznymi oraz specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym. 

 

Grupę dzieci z ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego prowadzi mgr Paulina Chojnacka , wykwalifikowany specjalista i oligofrenopedagog oraz pomoc nauczyciela Magdalena Lasek
mgr Paulina Chojnacka 
nauczyciel oligofrenopedagog