Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologicznopedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 

Co wchodzi w skład pomocy psychologiczno-pedagogicznej? :

Zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej to zajęcia:

  • korekcyjno-kompensacyjne,

  • logopedyczne,

  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

  • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

 

Co jest celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia oraz stwarzanie mu takich warunków, aby aktywnie i w pełni uczestniczył w życiu placówki.

 

Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować.

Nasze terapie

Terapia wzroku

28 sierpnia, 2023

Terapia słuchu

28 sierpnia, 2023

Terapia ręki

28 sierpnia, 2023

Usprawnianie technik szkolnych

28 sierpnia, 2023

Terapia Autyzmu

19 sierpnia, 2023

Korekta wad postawy

3 sierpnia, 2023
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078