Specjalny Punkt Przedszkolny „PROMYK”

Grupa "Żabki"

Grupę „Żabki” reprezentują dzieci pod opieką wychowawcy mgr Agnieszki Wrony – wykwalifikowanego oligofrenopedagoga oraz pomocy nauczyciela Magdaleny Lasek
mgr Agnieszka Wrona
nauczyciel oligofrenopedagog
Magdalena Lasek 
pomoc nauczyciela

Grupa "JEŻYKI"

Grupa Jeżyki

Grupę „JEŻYKI” reprezentują dzieci pod opieką wychowawcy mgr Kingi Bernard – Podsiadły, wykwalifikowanego oligofrenopedagoga oraz pomocy nauczyciela Donaty Krzysztek
mgr Kinga Bernard-Podsiadły
nauczyciel oligofrenopedagog
nauczyciel języka angielskiego
Sylwia Sapielak
pomoc nauczyciela

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci- widzi ich dusze” (B. Cage)

I miejsce w Plebiscycie Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego zdobyła Pani mgr Kinga Bernard – Podsiadły.

Pani Kinga jest osobą, która naucza z prawdziwą pasją, potrafi sprawić,że jej zajęcia są bardzo interesujące przez zasoby jej wiedzy,które posiada. Jest postacią godną naśladowania. Wzbudza pozytywne emocje w każdym z nas. Jest nauczycielem pełnym optymizmu i pozytywnej energii.


Zawsze powtarza: „Według mnie najważniejsze wartości życiowe to zdrowie, miłość bliskich, wiara i przyjaźń”