Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

PROWADZIMY BEZPŁATNIE

Szkoła podstawowa dla dzieci

 • słabosłyszących
 • słabowidzących
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
 • z autyzmem
 • z niepełnosprawnością sprzężoną (m. in. lekka z ruchową)

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia logopedyczna
 • terapia ręki

W ramach rewalidacji:

 • Usprawnianie technik szkolnych
 • Korekta wad mowy
 • Korekta wad postawy
 • Terapia ręki
 • Terapia autyzmu
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia słuchu
 • Terapia wzroku
Aktualności

Zajęcia klasy IB i IIB...

29 listopada, 2023

Dzień Pluszowego Misia 🐻

29 listopada, 2023
zobacz więcej

Atrakcyjna oferta PROMYKA:

 • najlepsze warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju
 • bezpłatna edukacja
 • wysoko wykwalifikowana kadra: oligofrenopedagogów, logopeda, tyflopedagog, terapeuta SI, rehabilitant, psycholog
 • indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne
 • bezpłatne dodatkowe zajęcia specjalistyczne: Rehabilitacja, Zooterapia, Hipoterapia i inne
 • bezpłatne wyżywienie (WŁASNA KUCHNIA) – trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek
 • zajęcia rewalidacyjne: korekcja wad postawy, korekcja wad wymowy, terapia Autyzmu, terapia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych, terapia ręki,
 • możliwość bezpłatnego dowozu i odwozu dzieci
 • możliwość pobytu od 7:00 do 15:00

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078