Terpia psychologiczna pedagogiczna

Terapia psychologiczno- pedagogiczna

Terapia ma na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Stanowi interwencję wychowawczą zmierzającą do spowodowania określonych , pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalnej oraz motywację wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka .
Naszym zadaniem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecięcego umysłu, sfery emocjonalnej oraz społecznej na miarę możliwości podopiecznych. 
Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez Panią psycholog mgr Anetę Borowiec 

mgr Aneta Borowiec – psycholog