Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem uczestnictwa naszej Szkoły Podstawowej Specjalnej „PROMYK” w programie jest wsparcie placówki w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości zakupiliśmy następujące pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych:

  1. mTalent Zajęcia logopedyczne cz.1 Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej

  2. mTalent Zajęcia logopedyczne cz.2 Zestaw interaktywnych ćwiczeń przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych wspomagających terapię pozanormatywnej realizacji wybranych głosek, a także ćwiczenia z zakresu prozodii i dykcji.

  3. Program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście sytuacji kryzysowych i traumatycznych (10-15 lat)

  4. Pakiet multimedialnych programów terapeutycznych z odrębnymi ćwiczeniami dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego i uczniów starszych

  5. Pomoc multimedialna- Interaktywny Robot Photon do przeprowadzenia zajęć terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych z uczniami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi. Photon to zastosowanie nowoczesnej technologii do nauki samodzielności w planowaniu i wykonywaniu zadań, a także pracy zespołowej oraz zwiększenia motywacji wewnętrznej

  6. Pomysły na przeprowadzenie lekcji wychowawczych opracowane zostały przez psychologa klinicznego. Opierają się na wiedzy i doświadczeniu z zakresu wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Proponowane w scenariuszach zajęć metody bazują na założeniach terapii poznawczo–behawioralnej, wykorzystują techniki pracy nad treścią myśli, ćwiczenia wizualizacyjne i oddechowe

Poniżej mogą Państwo zobaczyć wykorzystanie drukarki 3D na zajęciach w klasach Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078