Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Metoda Marianny Frostig

Metoda Marianny Frostig

Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide

Metoda Marianny Frostig

Jedną z metod pracy z dziećmi z zaburzeniami w koordynacji wzrokowo-ruchowej jest metoda Frostig. Została ona opracowana przez Marianne Frostig – pedagoga, która na podstawie badań i obserwacji w pracy z dziećmi opracowała „Test Rozwojowy Percepcji Wzrokowej” dotyczący różnych poziomów zdolności spostrzegawczych dzieci.

  1. Frostig do pracy z dziećmi z zaburzeniami percepcji wzrokowej i wzrokowo-
    – ruchowej przygotowała program „Wzory i obrazki”, składający się z trzech zeszytów

z ćwiczeniami o zróżnicowanym poziomie. Każdy z zeszytów zawiera konkretne propozycje ćwiczeń stanowiących zintegrowany wybór zadań angażujących wszystkie sfery percepcji wzrokowej. W ćwiczeniach składających się na poziom podstawowy znajdują się zadania kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową, w poziomie średnim – zadania rozwijające 
orientację w stosunkach przestrzennych, zaś w poziomie wyższym – ćwiczenia integrujące zdolności percepcyjne.

W programie Frostig większą część pracy stanowią zadania z użyciem ołówka i papieru, jednak poprzedzone są one ćwiczeniami wstępnymi, które mają pobudzić ciało do aktywności podczas rysowania. Do ćwiczeń tych zaliczamy m.in. zabawy z wykorzystaniem lustra, elementy gimnastyki, zabawy manipulacyjne, zabawy paluszkowe, wiersze i piosenki połączone z zabawami. Ćwiczenia te prowadzone są równolegle z ćwiczeniami zawartymi w zeszytach ćwiczeń. 
Przebieg i rodzaj ćwiczeń w metodzie Frostig zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. Celem metody Frostig jest usprawnianie koncentracji uwagi dziecka, ćwiczenie precyzyjności wykonywanych ruchów oraz wytrwałości w wykonywaniu zadań.

Jak zauważa autorka metody Frostig : „Ogólnie, celem tych ćwiczeń jest rozwinięcie 
i integracja zdolności do koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała. Ćwiczenia te mają więc znaczenia dla wszystkich działań wymagających dokładnych ruchów ręki dziecka”.

Nasze pracownie Terapii:

Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078