Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

O szkole

PROWADZIMY BEZPŁATNIE

Szkoła podstawowa dla dzieci

 • słabosłyszących
 • słabowidzących
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
 • z autyzmem
 • z niepełnosprawnością sprzężoną (m. in. lekka z ruchową)

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia logopedyczna
 • terapia ręki

W ramach rewalidacji:

 • Usprawnianie technik szkolnych
 • Korekta wad mowy
 • Korekta wad postawy
 • Terapia ręki
 • Terapia autyzmu
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia słuchu
 • Terapia wzroku
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078