Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

„PROMYK” po raz kolejny sięga po środki z Unii

W dn. 27 sierpnia Bożena Młynek, Dyrektor Szkoły Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim, podpisała kolejną umowę z Zarządem Województwa, reprezentowanym przez Marszałka Andrzeja Bętkowskiego i Wicemarszałek Renatę Janik, dotyczącą dofinansowania projektu „Promyk nadziei dla dzieci z niepełnosprawnością”.

W ramach projektu wsparcie otrzyma 12 dzieci z przedszkola „PROMYK” w następującej formie:

  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne (zooterapia, hortiterapia, muzykoterapia i zajęcia polisensoryczne, terapia trudnych zachowań, trening jedzenia, itp.), których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami,

  • kursy specjalistyczne dla nauczycieli,

  • zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego (tor świetlno dźwiękowy, tor równoważny, łódka podwieszana, fotel rehabilitacyjny, mówiki i wiele innych)

  • wyposażenie sali gimnastycznej

  • budowa placu zabaw oraz boiska sportowego i ich wyposażenie,

  • Instalacja ogrodu warzywnego.

W ramach projektu każde dziecko zostanie wyposażone w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który będzie stanowił podstawę do pobudzenia jego rozwoju. W ramach programów edukacyjno-terapeutycznych oferowane są zajęcia z zakresu m.in.: zooterapii, muzykoterapii, terapii behawioralnej, itd. Ponadto, jak wspomniano wyżej, kadra przedszkola zostanie wyposażona w umiejętności miękkie i twarde z zakresu nowoczesnych metod nauczania, jak i kontaktu i współpracy z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami (np. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych).

Przedszkole i Szkoła PROMYK są placówkami z wieloletnim doświadczeniem i niekwestionowanymi sukcesami dydaktyczno-wychowawczymi. Naszym priorytetem jest stałe podążanie za najnowocześniejszymi metodami pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami po to, by rozwijały się one prawidłowo i od najmłodszych lat uczyły się radzić sobie ze swoimi ograniczeniami. W codziennej pracy dbamy o rozwijanie dziecięcej kreatywności, zapewniamy różnorodną aktywność twórczą i ruchową. Mając na uwadze szczególnie ważną dla dzieci z niepełnosprawnościami potrzebę samorealizacji, umożliwiamy naszym wychowankom rozwijanie swoich pasji.

Realizacja projektu „Szansa dla dzieci z niepełnosprawnościami” uatrakcyjni codzienną naukę naszych podopiecznych. Oferta „Promyka” zostanie poszerzona o zajęcia ogrodnicze oraz muzyczne powiązane z grą na różnych instrumentach, Umożliwi również podopiecznym bezpieczną zabawę w przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb i ograniczeń, na czym szczególnie zależało kadrze „Promyka” w momencie podejmowania decyzji o starcie w konkursie

Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078