Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Szkoła Podstawowa

Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „PROMYK” jest placówką przeznaczoną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkoła zapewnia edukację dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową i z niepełnosprawnością sprzężoną. 
Zapisy do placówki prowadzone są wyłącznie na podstawie oryginalnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. 
Nasza szkoła posiada odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pomoce edukacyjne, stanowiska komputerowe dla nauczycieli oraz tablice interaktywne. 
Do Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie klas: I,II,III. Mogą oni bezpłatnie korzystać z zajęć edukacyjnych i terapeutycznych. Są oni pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: oligofrenopedagogów, psychologa, pedagoga, logopedy, tyflopedagoga, surdopedagoga, rehabilitanta, terapeuty integracji sensorycznej, animaloterapeuty.
Celem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów w ramach ich indywidualnych potrzeb i możliwości do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie.
Poszerzamy zainteresowania uczniów poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć dodatkowych np.: koło teatralne, warsztaty kulinarne, taneczne, koło eksperymentalne, itp. Zapewniamy naszym podopiecznym różnego rodzaju wyjścia w ramach zajęć pozalekcyjnych o charakterze artystycznym i technicznym. Zwieńczeniem ich pracy jest uczestnictwo w konkursach plastycznych i artystycznych, w których osiągają znaczne sukcesy.
Uczniowie spoza terenu Ostrowca Św., tak jak i z samego miasta mają możliwość bezpłatnych  przywozów oraz odwozów. 
Posiadamy również stołówkę szkolną gdzie zapewnione jest dla dzieci pełne, bezpłatne wyżywienie.
Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich rozwój. Staramy się pomagać rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształtowaniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078