Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Szkoła Podstawowa

O nas:

Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „PROMYK” jest placówką przeznaczoną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkoła zapewnia edukację dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową i z niepełnosprawnością sprzężoną. 
Zapisy do placówki prowadzone są wyłącznie na podstawie oryginalnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. 
Nasza szkoła posiada odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pomoce edukacyjne, stanowiska komputerowe dla nauczycieli oraz tablice interaktywne. 
Do Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie klas: I,II,III. Mogą oni bezpłatnie korzystać z zajęć edukacyjnych i terapeutycznych. Są oni pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: oligofrenopedagogów, psychologa, pedagoga, logopedy, tyflopedagoga, surdopedagoga, rehabilitanta, terapeuty integracji sensorycznej, animaloterapeuty.
Celem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów w ramach ich indywidualnych potrzeb i możliwości do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pewności siebie.
Poszerzamy zainteresowania uczniów poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć dodatkowych np.: koło teatralne, warsztaty kulinarne, taneczne, koło eksperymentalne, itp. Zapewniamy naszym podopiecznym różnego rodzaju wyjścia w ramach zajęć pozalekcyjnych o charakterze artystycznym i technicznym. Zwieńczeniem ich pracy jest uczestnictwo w konkursach plastycznych i artystycznych, w których osiągają znaczne sukcesy.
Uczniowie spoza terenu Ostrowca Św., tak jak i z samego miasta mają możliwość bezpłatnych  przywozów oraz odwozów. 
Posiadamy również stołówkę szkolną gdzie zapewnione jest dla dzieci pełne, bezpłatne wyżywienie.
Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich rozwój. Staramy się pomagać rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształtowaniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Szkoła Podstawowa Specjalna “PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, Regon: 365737835 NIP: 6612372078